Brak wyników wyszukiwania dla ""
Zobacz więcej
SuperTicket

Regulamin portalu

Regulamin portalu

REGULAMIN PORTALU WWW.SUPERTICKET.PL

§ 1 Definicje:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin portalu www.superticket.pl,

2. Portal – portal prowadzony przez Operatora, działający pod domeną www.superticket.pl,

3. Operator – STORM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-695, przy ulicy Nowogrodzkiej 50/54/515, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście, pod nr KRS: 0001051373, kapitał zakładowy: 5 040,00 zł, NIP: 7011158978, REGON: 526050373,

4. Klient – osoba lub podmiot korzystający z Portalu,

5. Newsletter - usługa przekazywania informacji drogą elektroniczną o ofertach i promocjach koncertów, spektakli, wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym

6. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. UŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Klientów.

2. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. Kwestie dotyczące sposób przetwarzania danych osobowych przez Operatora, zgodnie z RODO zostały określone w polityce prywatności dostępnej na Portalu.

§ 3 Zakres świadczonych usług Portalu

1. W ramach Portalu Operator świadczy następujące usługi:

a) Przedstawienie oferty biletów wstępu na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe,

b) Sprzedaż on-line ww. biletów,

c) Przesyłanie od Operatora do Klienta informacji marketingowych w formie Newslettera,

2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

§ 4 Korzystanie z Portalu

1. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez Klienta.

2. W ramach Portalu Klient ma dostęp do oferty sprzedawanych biletów przez Operatora. W celu dokonania zakupu należy wcisnąć przycisk „Kup bilet”, który powoduje przekierowanie na odrębną podstronę dot. realizacji zakupu. W celu dokończenia zakupu Klient uzupełnia swoje dane (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) w formularzu oraz dokonuje płatności, zgodnie par. 6 Regulaminu.

3. Klient dodatkowo potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz regulaminem sprzedaży biletów, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w ramach panelu zakupu biletu. Jest to warunek dokonania zakupu biletu.

4. Zapisanie się na newsletter jest dobrowolne i odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w ramach panelu zakupu biletu.

5. W sprawach dotyczących sprzedaży i zakupu biletów w ramach Portalu można się kontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: hello@superticket.pl

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Klienta w związku z korzystaniem z Portalu i sprzedażą biletów rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 14 dni i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej hello@superticket.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać numer rezerwacji, dokładny opis zdarzenia i problemu oraz związane z nim okoliczności i wskazanie preferowanego sposobu rozwiązania sprawy.

§ 6 Płatności i wymagania techniczne

1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

2. Wymagane jest posiadanie konta e-mail.

3. Płatności za zakup biletów w ramach Portalu mogą być dokonywane poprzez:

a. Autopay

b. PayU

c. Tpay

4. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje wiadomość email z potwierdzeniem płatności oraz zakupu biletu, wraz z biletem elektronicznym w formie pliku pdf.

§ 7 Zasady zmiany Regulaminu

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie.. Zmiany takie wchodzą w życie wraz z datą publikacji zmienionego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 12.10.2023 roku.

***